1977/78 Öğretim yılından itibaren Akademi yayınlarını yeni bir anlayışla sürdürme kararı aldık. Bu yeni anlayış kısaca şöyle özetlenebilir:

Yüksek eğitim kurumları, yalnızca çok sınırlı bir çevrenin ilgisini çekecek yayınlarla yetinmemeli, fakat hem işlenen konular hem de anlatım biçimi ile, bu kurumların dışında kalan geniş bir okuyucu kitlesinin de ilgi ve beğenisini çekebilmelidir. Bu ise, toplumun sosyal ve ekonomik sorunlannı değerlendirmek amacı ile yapılmış araştırmaların basımı ile sağlanabilir.

Yeni araştırmalar yanında sayıları çok az kalan, fakat işlediği konular bakımından güncelliğini yitirmemiş olan eski tarihli bazı dergi ve kitapların yeniden basımı da bu yeni anlayışın bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

İşte 46 yıl önce yayınlanan kadro dergisi, bu ilkelerin ışığı altında tıpkı basım yoluyla yeniden yayınlanmaktadır.

Kadro ve kadrocular üzerine burada bir açıklama yapmak gereksiz olabilir. Çünkü gerek arkadaşlarımızın konu ile ilgili ola­rak hazırladıkları yazılar ve gerekse dergilerin içinde yer alan makaleler, kadro hareketi ve kadrocuları bütün açıklığı ile yeniden tartışma gündemine getireceği kanısındayım.

Kadroyu Akademi Yayınlarına katmada emeği geçenlerin tümüne teşekkür borçluyum.

Prof. Dr. Onur KUMBARACIBAŞI (Akademi Başkanı)