Kadro dergisi, Tek Parti Dönemi’nde, Atatürk devrimlerini “izah” etme ve inkılabın prensiplerini bilimsel bir gözle inceleme düşüncesiyle üç yıl boyunca aylık olarak yayınlandı. Derginin “Kadrocular” olarak da referans verilen altı kurucusu ve yazarı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Şevki Yazman, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin idi.

Kadro dergisinin yazarları kendilerini Kemalist olarak tanımlamakla birlikte, dönemin Almanya ve İtalya rejimlerinin Türkiye için de iyi bir alternatif olacağını düşünen Recep Peker gibi Kemalistlere nisbeten özel sektöre daha uzak duran bir bakışa sahiptiler. O yıllarda, Kemalizmin söz konusu iki kanadı arasında Kadro dergisi etrafında gerçekleşen tartışmalar, dönemin politikaları ve gündemi hakkında zengin bir kaynak teşkil etmektedir.

Yaşanan tartışmalar neticesinde, Kadro dergisi 1934 yılının Aralık ayında çıkan son sayısının ardından kapatıldı. Kadrocular da, devlet içinde farklı görevlere atandılar.

Birinci Kadro